Blå gruppe

Blå gruppes målgruppe er primært børn med multiple funktionsnedsættelser med begrænset talesprog og særligt sansesarte børn i alderen 0-6 år. 

Blå gruppe er den eneste gruppe i Spiretårnet hvor der er liftsystem. Vi benytter forskellige hjælpemidler, såsom kørestole, gangredskaber og ståstativer. 

I gruppen er der plads til seks børn. Der er pt. fem børn på stuen og 4 personaler. To pædagoger og to medhjælpere.  

Vores pædagogiske metoder tager udgangspunkt i videoanalyse, KRAP, ICDP, intensive interaction, relations arbejde og sanseintegration. 

Vi møder barnet hvor det er, følger dets initiativer og arbejder med zonen for nærmeste udvikling.  

Vi anvender totalkommunikation. Bl.a. billedkommunikation (fotos eller piktogrammer/boardmaker), Tegn-til-tale (ttt), konkreter m.m. 

Vi arbejder tværprofessionelt med fysioterapeut, kommunikationsvejleder m.fl. 

Vi udarbejder handleplaner på det enkelte barn, som der arbejdes ud fra og evalueres på løbende.  

Der udarbejdes en skriftlig rapport og inviteres til et statusmøde en gang årligt. Der vil løbende afholdes samarbejdsmøder hen over året.  

Dagens gang: 

Dagens program er tilrettelagt efter det enkelte barns behov og ressourcer. Dagligdagen i gruppen varierer derfor fra barn til barn. Nedenstående er et overordnet program for gruppen.  

Kl. 7.00: Spiretårnet åbner, det er muligt at spise morgenmad frem til klokken 8.00. 

Kl. 9.15: Morgensamling 

Kl. 9.30: Aktiviteter i gruppen 

Kl. 11.00: Frokost. 

Kl.12-14.00: Middagslur, pause og legeplads. 

Kl.14.00: Eftermiddagsmad.  

Kl. 14.30-16.15: Leg i gruppen/fællesrummet/legepladsen. 

Senest opdateret 16-05-2024