Gul gruppe

I gul gruppe modtages der primært børn fra 3-6 år, der profiterer af en struktureret og visualiseret hverdag med genkendelighed og mange gentagelser.

I det pædagogiske arbejde med børnene, tages der udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og behov. Vi udarbejder skriftlige handleplaner, der evalueres løbende. 

Vi er inspireret af principperne og metoderne fra TEACCH og Low arousel, samt KRAP   

Dagligdagen er struktureret og visualiseret med mange gentagelser og genkendelighed. Der er ligeledes fokus på at forberede barnet på det kommende skift til den næste aktivitet via "Time-timer", samt at indsætte pauseaktiviteter. Dette for at give barnet overblik og overskud, således at barnets nervesystemet er bedst mulig reguleret og der derved er energi til hele dagen.   

I praksis betyder det i hverdagen, at hvert barn har deres eget dagsskema. Skemaet med visuelle symboler (fx Pictor Selector), fotos eller konkreter viser og forbereder barnet på den kommende aktivitet. Vi forbereder barnet på et skift fx via verbal guidning eller visuelt via en time timer.       

Gruppen ligger i et afsides lokale fra børnehaven, og har 2 store rum og eget køkken, samt et stort badeværelse med mulighed for masser af vandleg. I gruppen tilstræber vi at hvert barn har et lille afgrænsede område med eget bord, stol, dagsskema, samt en pauseplads. 

Alle børn tilbydes pædagogiske aktiviteter 1:1, hvor der arbejdes målrettet med barnets læringsmål. Der kan for eksempel arbejdes ud fra en struktur med arbejdskasser ved et arbejdsbord, hvor barnet lærer en systematisk og visuel måde at arbejde på. Barnet styrkes i selvstændigt (og/eller med støtte) at løse opgaver og derigennem opleve, at kunne mestre en færdighed.  

Der arbejdes med at styrke de sociale relationer og leg for eksempel ved at: 

  • Hver formiddag er der samling på gruppen for alle børnene, hvor der er et fast struktureret og visualiseret program. Det er et program med fokus på at se, hvem der er kommet i børnehave, med at synge/rim og remser med fagter, med vekselvirkning mellem stillesiddende og aktive aktiviteter (op/ned i arousel). Efterfølgende er der et program med gymnastik, hvor børnene bevæger sig til musik eller laver en sangleg, herefter er der fælles afslapning til stille musik.  

  • ”Leg sammen”. Der laves legeaftaler med de børn hvor det giver mening, både i gruppen, men også på tværs af grupperne. I legeaftalerne er der ofte brug for at der er en pædagogisk ramme og at aktiviteten er forudbestemt.

  • Individuel leg. Hvert barn har en pecs-bog (legebog) eller en legeplan, hvor gruppens legetøj er visualiseret. Når dagskemaet viser pecs-bog/legeplan, sætter barnet sig på sin egen plads og finder det i bogen/legeplanen, som det ønsker at lege med eller som er vist på planen. En Time-timer sættes og markerer hvor længe barnet har til at lege. Efter endt leg, ryddes der op og kassen med legetøj afleveres. 

  • Der er flere ugentlige fællesaktiviteter, blandt andet, Mundmotorik, Mad-og-sanser og sanseleg med vand.

  

Hverdagen i GUL gruppe:  

Dagen starter med morgenmad for de børn, der kommer tidligt og der er fokus på at dagen starter stille og roligt. Efter morgenmaden er der leg ved eget bord og en pause.   

Om formiddagen holdes der samling. Herefter fortsætter børnenes individuelle skemaer. Det er i dette tidsrum at børnene enten har aktiviteter lavet ud fra deres handleplaner, behandling med terapeuterne eller er på forskellige hold.   

Frokosten spises sammen i gruppen. Enkelte gange kan et barn have behov for at sidde særskilt med en pædagog og spise, hvilket vi tilgodeser. Alle børn har deres egen madpakke med. Der er faste pladser, og visuelle dækkeservietter til at støtte barnet i at holde orden og overblik i spisesituationen.  

Efter frokost har nogle børn brug for en pause, mens andre har brug for at komme på legepladsen.  

Eftermiddagsmaden spises kl. 14, hvor personalet i gruppen har tilberedt noget eftermiddagsmad til børnene. Herefter starter eftermiddagsprogrammet, hvor nogle børn hentes og andre har endnu en aktivitet/pause inden de skal hjem.  

Vi har en fast turdag ud af huset med vores egen bus, hvor vi kører til skoven, vandet eller til forskellige legepladser. Her er der ligeledes fokus på struktur og genkendelighed. 

Senest opdateret 16-05-2024