Om aflastningen

Aflastning er et særskilt tilbud i Spiretårnet ud over vores daglige børnehavetilbud. Det kræver en særskilt bevilling fra sagsbehandler at få sit barn i aflastningen. Efter godkendt bevilling, kan Spiretårnet oplyse om hvornår barnet kan starte i aflastningen.

Information:

Der er mulighed for aflastning 10 weekender om året. Weekenderne fastsættes af den daglige leder i Spiretårnet. Aflastning er i tidsperioden lørdag kl. 9 til søndag kl. 16 med overnatning.

I forhold til planlægning og ture ud af huset skal barnet afleveres i Spiretårnet inden kl. 9.30. Er der brug for at barnet afleveres senere, skal personalet informeres om dette fredag inden aflastningen.
Personalet vil spørge forældre ved ankomst, hvad tid deres barn hentes om søndagen, ift. planlægning. Er der et andet nummer vi skal ringe til end det oplyste i oplysningsskemaet, har forældre pligt til at oplyse om dette.

Når barnet kommer første gang i aflastningen, skal der udfyldes og afleveres et oplysningsskema som udleveres af personalet. Barnet skal medbringe taske med skiftetøj og overtøj efter årstiden, tandbørste og tandpasta, sovedyr/sut, evt. medicin med udførlig vejledning fra læge, hjælpemidler.

Barnet skal have spist morgenmad hjemmefra, inden det ankommer i Spiretårnet om lørdagen. Spiretårnet sørger for mad og drikke til alle måltider under aflastningen, medmindre barnet er på særlig diæt, såsom Ketogen diæt. I så fald skal forældre tilberede og medbringe hvert måltid barnet skal have. HUSK at meddele om eventuelle allergier.

Barnet skal have skiftetøj med og overtøj/sko, der passer til årstiden. Skriv gerne navn i alt tøj. Benytter barnet ble, skal forældrene have bleer med til hele weekenden.

Hvert barn får en fast soveplads med dyne og pude (Spiretårnets). Benytter barnet sut/sovedyr skal dette medbringes. Egen tandbørste og pasta medbringes.

Aftal med primærpersonalet om hvilke hjælpemidler, der er brug for. Al medicin skal afleveres til personalet, der der låser det inde i medicinskabet. Alt medicin skal være ordineret af lægen. Der skal være en beskrivelse, med barnets navn og cpr nr, dosis, navn på medicin og vejledning.

Eget legetøj skal blive hjemme.

Forældre skal selv sørge for transport til og fra Spiretårnet. Der er ingen busordning. Når barnet ankommer til ”lågen”, ringer forældre til stuens mobil og melder dette, herefter hentes barnet ved ”lågen” af personalet. Det samme ved afhentning.

Børn der er syge og ikke kan deltage i de planlagte aktiviteter, skal være hjemme indtil barnet er frisk. Der skal gives info til personalet via telefon ved sygdom 72363545. Hvis barnet bliver syg under aflastningen, ringes barnet hjem og skal hentes med det samme.

Corona

Der vil være særlig regler ift. COVID-19, Sundhedsstyrelsens retningslinjer følges.

Der kommunikeres via Aula, hvor igennem der informeres om barnets dag/nat. Er forældre ikke på Aula, benyttes SMS. Vi sender også billeder af barnet til forældre via mobilen.

Senest opdateret 16-05-2024