Møder i Spiretårnet

Når dit barn går i Spiretårnet, vil du som forældre blive inviteret til forskellige møder. Alle møder afholdes i Spiretårnets mødelokale med en varighed af 1 time, hvis ikke andet er oplyst. Til alle møder sendes der en invitation ud med dagsorden og mødedeltagere, samt der skrives et mødereferat, der efterfølgende sendes ud til de inviterede.    

Overleveringsmøde:  

Dette møde afholdes inden barnet starter i Spiretårnet. Her inviteres forældre, pædagoger, daglig leder, fysioterapeut, tale-høre-lærer og evt. personale fra tidligere institution.  
Mødets formål er at få afdækket forventninger, præsentere teamet, der skal arbejde med barnet, samt høre barnets historie og få vigtige praktiske informationer. Personalet fortæller om den første tid i Spiretårnet.   
Der laves en plan for indkøringen af barnet i børnehaven.    

Opstartsmøde:  

Efter 1 måned afholdes der et opstartsmøde, hvor teamet omkring barnet og barnets forældre inviteres med.  
Mødets formål er at snakke om barnets første tid i Spiretårnet, hvordan opleves det for barnet og forældrene.  
Der præsenteres en handleplan for første arbejdsområde med barnet.  

Samarbejdsmøde: 

I det omfang det giver mening, afholdes der et samarbejdsmøde hvert kvartal, hvor teamet omkring barnet, daglig leder, sagsbehandler og forældre inviteres med.   
Mødets formål er at snakke om barnets trivsel og udvikling både i hjemmet og i Spiretårnet, hvad arbejdes der med og eventuelt nye tiltag.  
Der evalueres på handleplaner og laves eventuelt nye.  

Statusmøde: 

Hvert år afholdes der statusmøde, hvor teamet omkring barnet, daglig leder, sagsbehandler og forældre inviteres med. 
Ca. 1 uge inden mødets afholdelse, modtager forældrene en status (ICS-beskrivelse) af barnet, der beskriver barnets trivsel og aktuelle udviklingsniveau.  
Mødets formål er at snakke om barnets trivsel og udvikling i Spiretårnet, hvor der forinden mødet er lavet test/observationer af barnet.  
Der evalueres på handleplaner og om barnet er velplaceret i Spiretårnet eller om der er grundlag for at visitere til et andet tilbud.    

Afsluttende statusmøde:  

Inden barnet skal starte i skole, inviteres teamet omkring barnet, daglig leder, sagsbehandler, distrikt-skoleleder og forældre, til et afsluttende statusmøde. 
Cirka en uge inden mødets afholdelse, modtager forældrene en status (ICS-beskrivelse) af barnet, der beskriver barnets trivsel og aktuelle udviklingsniveau. 

Formålet med det afsluttende statusmøde er, at få belyst barnets kompetencer og udfordringer inden for alle udviklingsområder, således at distrikt-skolelederen kan konkludere om der kan tilbydes et skoletilbud på den almene folkeskole eller om barnet skal indstilles til visitationsteamet for et specialiserede skoletilbud. Afgørelsen af hvilke skoletilbud barnet tilbydes vil ske senest 1. marts og forældrene vil modtage besked om dette i e-boks.    

Oplysningsskema:  

Inden barnet starter i Spiretårnet, udleveres der et oplysningsskema som skal udfyldes af forældre og afleveres første dag barnet kommer i børnehave.   

Handleplan: 

Der udarbejde en handleplan.

Besøg: 

Har I som forældre eller fagperson ønske om at komme på besøg og se Spiretårnet, så er I meget velkomne og vi viser jer gerne rundt. Ring inden besøg til afdelingsleder Lone Ottensten og aftal en tid. 

Senest opdateret 16-05-2024