Visitering og opstart af nye børn

Specialbørnehaven Spiretårnet er en del af børnespecialcenteret, der består af flere afdelinger – Hjortholmskolen i Tølløse, Ladegårdsskolen i Holbæk og Specialbørnehaven Spiretårnet i Holbæk.

Specialbørnehaven er et §32 tilbud efter Serviceloven.  

Visitering til Specialbørnehaven foregår via Holbæk kommunes Familiecenter, der vurderer, indstiller og bevilliger en plads hos os. 

I er som forældre og fagpersoner altid velkomne til at rette henvendelse med spørgsmål, og I er meget velkomne til at komme på besøg, for at se børnehaven og få en snak om, hvad det er vi kan tilbyde. 

I forbindelse med indstilling til plads i Specialbørnehaven er det muligt at søge om transport til og fra barnets folkeregisteradresse. Bevillingen gives via Familiecenteret. 

Opstart af nye børn: 

Når et barn er indstillet til en plads i specialbørnehaven Spiretårnet, kontakter vi forældrene for at aftale dato for et overleveringsmøde inden barnet starter op.  

De første tre måneder barnet går i børnehaven, betragter vi som en observationsperiode, hvorefter personalet tager stilling til barnets fremtidige stue placering. 

Omkring 1 måned efter opstart, afholdes et opstartsmøde med forældre, de tilknyttede pædagoger, fysioterapeuten og talepædagogen. Formålet er at byde velkommen, at lære hinanden at kende, etablere tryghed, samt afklare forventninger. 

Vi bruger Aula til dagligt beskrive barnets oplevelser i børnehaven. Vi prioriterer at vise og dokumentere hverdagen, via fotos. Det er en god ide, når I forældre skriver lidt om barnets oplevelser i hjemmet, som vi efterfølgende kan spørge ind til og snakke med barnet om. 

Forældre intra bliver også brugt til beskeder, spørgsmål, information og andet der er relevant i samarbejdet omkring barnet. 

Senest opdateret 16-05-2024