Spiretårnets historie og fysiske rammer

Specialbørnehaven blev oprettet d. 1. april 1985 som en tvillingeinstitution til daginstitutionen Møllevangen.
Det blev besluttet at specialbørnehaven skulle have nye fysiske rammer og i 2012 flyttede børnehaven ind i den nybyggede institution på vandtårnsvej 12, så den nu befinder sig på samme matrikel som Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet. 

Fysiske rammer og faciliteter:  

Spiretårnet lægger sig i en vinkel ud i terrænet og skaber således rum til udendørs leg og aktiviteter på to forskellige legepladser.  

Institutionen er bygget op omkring et stort dejligt alrum, hvor de fælles aktiviteter foregår. Rummet er via sin form med til at trække dagslys ind fra alle fire verdenshjørner. Alrummet er nyrenoveret i 2021, hvor der bl.a. er lavet små legemiljøer. 

Vi er delt op i fire grupper - Rød, Grøn, Blå og Gul.
Rundt om alrummet er der 3 grupper- Rød, Grøn, Blå - med tilhørende garderober og toilet/badeværelse, samt et fælles køkken og sanserum. 
 
Her ud over er Gul gruppe placeret på skolegangen nærmest børnehaven.

Sanserummet er nyrenoveret i 2021 og indeholder vandseng med lys og vibrationer. Herudover er der interaktive boblerør, fiberoptiske lysledninger og boble rør. Der er projektor og lydsystem, således at der kan arbejdes med lyd og billede.   

Børnehavens legeplads ligger rundt om huset, indeholder stor sandkasse med legehus, vippe, gynger og en flisegang børnene kan cykle rundt på. Vi har planer om at indrette en sansehave/ legeområde på en del af legepladsen. 

Børnehaven har egen bus, der bliver brugt til udflugter og ture ud af huset. Vi har tandemcykler og en ladcykel, som også bliver benyttet til ture ud af huset. 

Udover selve børnehaven indeholder Spiretårnet også terapeutgangen, hvor vores terapeuter fra Videnshuset har kontorer, fysioterapirum og tale/hørekonsulent-rum.  

Spiretårnets gymnastikhold benytter sig af skolens gymnastiksal, som ligger på Ladegårdsskolen.  

Spiretårnets svømmehold benytter sig af varmtvandsbassinet på Ladegårdsskolen. Her er der brusebad omklædning, lift og lækkert 10 km2 opvarmet vand med let skrånende bund.    

Barnet er tilknyttet en gruppe og har gruppens pædagoger og medhjælpere som primærpersonale. Hvert barn har en primærpædagog og sekundærpædagog, som har det overordnede overblik over handleplaner, møder, forældrekontakt osv.   

Vi arbejder tværfagligt. Det vil sige at pædagoger, tale/hørekonsulent og fysioterapeut sammen planlægger og tilrettelægger arbejdet omkring barnet. 

Handleplaner bliver udarbejdet i samarbejde med forældrene på samarbejdsmøderne. 

Senest opdateret 16-05-2024