Værdigrundlag og pædagogik

Vi anerkender barnet som et selvstændigt og ligeværdigt individ med egne behov og følelser.
Som udgangspunkt arbejder vi ud fra den tanke, at hvert barn er unikt med hvert sit udviklingspotentiale.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor det er relationen til barnet, der er det bærende element. Via relationen bliver det muligt at imødekomme, støtte, guide og motivere barnet til at turde tage det næste trin i udviklingsspiralen.

Barnets forældre og Spiretårnets personale har hver især en særlig indsigt i barnets liv, og når vi samarbejder, skaber vi en sammenhæng for barnet. 

Når vi tilrettelægger de pædagogiske tilbud og handleplaner til barnet, er det i tæt samarbejde med forældrene.  

Overordnet har vi opstillet følgende udviklingsmål: 

  • At imødekomme og motivere barnets lyst og evne til at kommunikere med sin omverden.  
  • At stimulere og videreudvikle barnets nysgerrighed og gå-på-mod. 
  • At opmuntre, guide, og aktivt deltage i barnets legeudvikling. 
  • At motivere, støtte og guide børnene i tilegnelse af sociale omgangsformer. 
  • At understøtte og stimulere barnets omverdens bevidsthed 
  • At stimulere, styrke og videreudvikle barnets motorik. 
Senest opdateret 16-05-2024