Fysioterapi

Med fysioterapi i Spiretårnet arbejder vi løbende med vurdering og undersøgelse af barnets sansemotoriske kompetencer.

For at kunne vurdere og følge op på den fysioterapeutiske intervention, benytter vi observationer og måleredskaber indenfor det mund-, fin-, og grovmotoriske område.
Undersøgelser og observationer er en forudsætning for vejledning og eventuelle fysioterapeutiske forløb.
Når der er behov for en fysioterapeutisk intervention, kan denne tilbydes som individuel- eller holdtræning, træning i varmvandsbassin, eller som vejledningsforløb til pædagogerne på stuen.
Det er vigtigt for barnet og for overførselsværdien af træningen, at den sansemotoriske stimulering foregår i barnets dagligdag, og derfor arbejder vi tværfagligt sammen med pædagogerne, for at de kan støtte barnets sansemotoriske udvikling. 
Al træning foregår igennem leg og tager udgangspunkt i barnets individuelle behov og motivation.
Omfanget og intensiteten af træningen vurderes løbende og kan være varierende fra barn til barn.
Vi afprøver, tilpasser og træner i brugen af hjælpemidler.
Vi deltager i netværksmøder internt og eksternt, samt lægefaglige besøg, såfremt det har relevans.
 

Senest opdateret 16-05-2024