Kommunikation og samspil

Det er vores mål at være rigtig gode til udviklingsstøttende kommunikation. 
Kommunikation er den største drivkraft for al udvikling og læring, og god kommunikation er basis for al undervisning. 

Vi er bevidste om vores roller som kommunikationspartnere. Vi støtter op om barnets kommunikation, så den enkelte får optimal indflydelse i samspillet og dermed størst mulig lyst til at kommunikere. 
 
Det er altid den voksnes ansvar at skabe den rare og trygge stemning, som er grundlaget for et godt samspil og en god kommunikation. 
 
Børn har forskellige forudsætninger for at kommunikere. Det er de voksnes opgave at møde det enkelte barn uanset barnets forudsætninger. 
 
Personalet samarbejder tværfagligt for at sikre mest mulig viden om det enkelte barns kommunikation og anvende den viden i praksis. 
 
For at give børnene de bedst mulige kompetencer for at kunne udtrykke sig i samspil og kommunikation med andre mennesker, arbejder vi bl.a. med Videoanalyse i team, Marte Meo, ICDP og Intensive Interaction. Desuden etableres relevante alternative og supplerende kommunikationshjælpemidler (ASK løsninger).  
 
Spiretårnets talehørekonsulenter udarbejder kommunikationsudredninger på alle børn. Talehørekonsulenterne samarbejder tværfagligt med barnets nære voksne på stuerne, for at sikre at barnet mødes i sin nærmeste zone for udvikling kommunikativt og sprogligt. Dette er vigtigt, for at barnet kan øve sig i at indgå i kommunikation og samspil i videst muligt omfang. 

Senest opdateret 16-05-2024