Pædagogik

Overordnede pædagogiske principper: 
Børnene skal have mulighed for at lære og de skal understøttes i at blive så selvhjulpne og selvstændige, som de kan. De skal have mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, for herigennem at blive vidende, sociale og engagerede.   

For at vi kan skabe rammerne for et godt børnehaveliv, er det vigtigt, at vi som personale debatterer den pædagogiske tilgang, holdninger og værdier til samværet og udviklingen med barnet.    

Spiretårnet er indrettet til at imødekomme børnenes behov for en forudsigelig og struktureret hverdag, der kan være visualiseret. Hverdagen er bygget op omkring genkendelighed og forudsigelighed, som er en forudsætning for at skabe den nødvendige tryghed hos barnet. 

Børnene har mulighed for at blive trænet hos vores fysioterapeut og hos vores tale/hørelærer, samt deltage i små hold, der er tilrettelagt ud fra det enkeltes barns behov.  

Vi ser børnene, hvor de er, og arbejder med deres behov og udfordringer. Der er god mulighed for at arbejde 1:1 eller i små grupper. Vi øver, at børnene kommer ud i større forsamlinger som fx julefrokost, sommerfest, påskefrokost o. lign. Børnene har mulighed for at være 1:1 i et afskærmet lokale, hvor de for eksempel kan lave kognitive og finmotoriske opgaver, samt træner udholdenhed. 

Der er mulighed for at indlægge pauser i barnets hverdag med fx en lur, ved at se iPad eller slappe af til stille musik, således at energiniveauet kan fyldes op.   

Senest opdateret 16-05-2024