Princip om kommunikation

Fordi vi mener 

  • at alle børn har en medfødt kommunikativ kompetence 
  • at kommunikation er grundlaget for al udvikling
  • at børn med udviklingsvanskeligheder har brug for ekstra støtte omkring den kommunikative udvikling
  • at udviklingsstøttende kommunikation tager udgangspunkt i barnets initiativer

tages der i alle afdelinger af børnespecialcentret udgangspunkt i det enkelte barns kommunikative udvikling, og de voksne arbejder bevidst på at være gode kommunikationspartnere for børnene. 

Det er de voksne, der bærer ansvaret for at samspillet med barnet foregår i en god stemning og rammer barnets nærmeste zone for udvikling. 

Resultatet af god kommunikation er glædesfyldte samspil med børn, der udvikler sig og har lyst til at lære. 

Senest opdateret 16-05-2024