Talehørepædagogisk indsats

Spiretårnets talehørekonsulenter udarbejder kommunikationsudredninger i samarbejde med det øvrige personale. Disse danner grundlag for den indsats, der laves til børnene, som afspejler det grundvilkår, at alle børn udvikler sig optimalt, når de mødes i udviklingsstøttende samspil.

Derfor arbejder talehørekonsulenterne på stuerne med ideer til kommunikations- og sprogudviklende samspil. Der arbejdes med videoanalyse, for at identificere barnets udtryksmåder og for at give ideer til hvordan man kan møde barnet i hverdagens rutiner på en udviklingsstøttende måde. Det gælder helt almindelige rutiner som af- og påklædning, bleskift, spisning osv. samt sprogudviklende aktiviteter. 

Vi undersøger sammen med personalet på hvilket niveau, barnet skal støttes med alternative og supplerende kommunikationssystemer. Det er helt individuelt for det enkelte barn og tilpasses barnets nærmeste zone for udvikling. 

Den talehørepædagogiske indsats tilrettelægges efter barnets behov og kan ud over undersøgelser og rådgivning også omfatte individuel eller gruppebaseret undervisning.  

Der arbejdes både helt grundlæggende med kommunikation og samspil samt med sprogforståelse og taleudvikling. Vi arbejder med totalkommunikation så ”tale” omfatter alle barnets muligheder for at udtrykke sig eksempelvis udpegning af fotos eller symboler, Tegn til Tale, mimik og kropssprog mv. 

Hvis barnet har mundmotoriske vanskeligheder, samarbejdes med Spiretårnets fysioterapeuter om at lave en mundmotorisk udredning og efterfølgende indsats i dagligdagen. 

Senest opdateret 16-05-2024